Friday, March 29, 2013

Oryginalna numeracja Royal Crown Derby

W 1986 roku wytwórnia Royal Crown Derby rozpoczęła produkcję zestawów porcelanowych naparstków, które prezentują dawne wzory z katalogów serwisów obiadowych Derby Porcelain. Pojawiły się zestawy jak na przykład The Derby Collection (Kolekcja Derby), The Historical Thimble Collection (Historyczna Kolekcja Naparstków), The Chatsworth Collection (Kolekcja Chatsworth), The Curator's Collection (Kolekcja Kuratorska).

porcelanowy naparstek: The Art Deco, Royal Crown Derby - Wielka Brytania, 1984 rok (kolekcja The Historical Thimble Collection)

porcelanowy naparstek: The Art Nouveau, Royal Crown Derby - Wielka Brytania, 1985 rok (kolekcja The Historical Thimble Collection)

porcelanowy naparstek: The Diamond, Royal Crown Derby - Wielka Brytania, 1992 rok (kolekcja The Historical Thimble Collection)

Zagadkowy jest sposób oznaczania poszczególnych naparstków. Większość oznaczana jest wewnątrz cyframi rzymskimi, co miało pomóc w zidentyfikowaniu przynależność do danego zestawu. Problemy pojawiły się jednak, kiedy okazało się, że na przykład dwa identyczne naparstki mają inny numer.

porcelanowy naparstek: The Moses Webster, Royal Crown Derby - Wielka Brytania, 1985 rok (kolekcja The Historical Thimble Collection)

porcelanowy naparstek: The Flower Sprig, Royal Crown Derby - Wielka Brytania, 1992 rok (kolekcja The Historical Thimble Collection)

W 1937 roku Royal Crown Derby wprowadziła specjalny system znakowania swoich produktów. I tak, naparstkom powstałym w 1937 roku nadano numer rzymski I i tak dalej dla kolejnych lat, więc jeśli produkt oznaczony został rzymskim L, czyli 50, należy dodać do roku 1937 liczbę 50, zatem data jego produkcji to rok 1987. Jest to naprawdę wyjątkowy sposób oznaczania, dzięki któremu można dokładnie określić, kiedy powstał dany okaz.

porcelanowy naparstek: The Billingley Roses, Royal Crown Derby - Wielka Brytania, 1992 rok (kolekcja The Historical Thimble Collection)

porcelanowy naparstek: The Moth, Royal Crown Derby - Wielka Brytania, 1989 rok (kolekcja The Historical Thimble Collection)

porcelanowy naparstek: The Purple Scroll, Royal Crown Derby - Wielka Brytania, 1992 rok (kolekcja The Historical Thimble Collection)

W roku 2000 fabryka zmieniła sposób oznaczania i w sygnaturach zaczęły pojawiać się po prostu rzeczywiste daty, jak na przykład MM dla roku 2000.

http://naparstek.com.pl/
*  *  *
Zdjęcia, wykorzystane w tym artykule są moją własnością.
Proszę o niewykorzystywanie tekstów i zdjęć bez mojej zgody.
W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt drogą elektroniczną.

2 comments:

tülin said...

Wondeful !

Dedales de bilbao said...

They are very fine thimbles.
regards

Post a Comment

Bardzo dziękuję, że do mnie zaglądasz i zostawiasz kilka słów od siebie.
It's nice to see you return and leave your comments.

Related Posts with Thumbnails
 
speedbloggertemplate.co.cc. Powered by Blogger.com