Wednesday, August 14, 2013

Strona Mojej Kolekcji Naparstków - co nowego? | My Thimble Collection website - what's new?

Witajcie, dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami informacjami na temat postępów w budowaniu strony Mojej Kolekcji Naparstków.

Na stronie jest obecnie ponad 600 okazów. Zamieściłam już także dwie pierwsze sygnatury: australijską wytwórni Westminster oraz angielską wytwórni Adams. Przygotowałam również alfabetyczny podział sygnatur. Mam nadzieję, że będzie to wygodne rozwiązanie.

Na stronie pojawiły się dwie nowe zakładki: Kolekcjonerzy naparstków oraz Inne strony. To miejsca dla Was! Możecie przesłać do mnie informacje, zgodnie z instrukcjami na stronie. Kolekcjonerzy naparstków to miejsce do podzielenia się informacjami o sobie i swojej kolekcji w celu zaprezentowania swoich zbiorów innym kolekcjonerom, a także aby umożliwić zawieranie nowych znajomości, co pozwoli na wymianę doświadczeń i naparstków, oczywiście! W zakładce Inne strony znajdziecie interesujące i ważne adresy stron internetowych. Możecie także przesyłać mi propozycje takich stron do opublikowania. Ideą obu tych zakładek jest zgromadzenie informacji w jednym miejscu.

Jest już także możliwość komentowania poszczególnych naparstków na stronie oraz oceniania ich gwiazdkami, jak możecie to zobaczyć na przykładzie naparstka Malowane kwiaty Limoges. Dziękuję za pierwszy komentarz Lindo!

Jeśli masz jakieś spostrzeżenia lub sugestie koniecznie podziel się nimi ze mną używając blogowego e-maila lub e-maila nowej strony kolekcji - naparstek@naparstek.com.pl

P.S. Postanowiłam włączyć moderację komentarzy na blogu, po to aby żaden nie umknął mojej uwadze.

*  *  *

Hi, today I would like to share with you the information about the progress of My Thimble Collection website creating.
There is more than 600 thimbles on the site at the moment. I also put two first marks: Australian Westminster and English Adams. As you can see I already prepared alphabetical division for the marks. I hope it will be useful.

There are two new sections on the website: Thimble Collectors and Other sites. These are for you! You can send me information according the instructions on the website. Thimble Collectors section is a place to show information about yourself and your collection to present your collection to other Digitabulists and to strike up an acquaintance for experiences exchange and thimble exchange, of course! Other sites is a place where you can find interesting and important thimble links. You can also send me a propositions of such websites to publish them. The idea of these two sections is to put the information in a one place.

Now you have a possibility of leaving comments for thimbles and give them star raiting, like you can see in case of Limoges' painted flowers thimble. Thank you Linda for the first comment!

If you have any observations or suggestions, please let me know, using blog e-mail or new website e-mail - naparstek@naparstek.com.pl
P.S. I decided to activate moderation of comments on the blog to be sure that no comment escapes my attention.

http://naparstek.com.pl/

0 comments:

Post a Comment

Bardzo dziękuję, że do mnie zaglądasz i zostawiasz kilka słów od siebie.
It's nice to see you return and leave your comments.

Related Posts with Thumbnails
 
speedbloggertemplate.co.cc. Powered by Blogger.com