Monday, January 21, 2013

Rozmiary naparstków | Thimbles' sizes

Do roku 1890 naparstków nie numerowano. Były po prostu naparstki: duże, damskie, służby oraz dziecięce. Począwszy od roku 1900 wprowadzono oznaczenia od 9 do 00, gdzie wyższa wartość oznaczała mniejszy naparstek.

Z książki: 'Thimbles and Thimble Cases' ("Naparstki i schowki na naparstki"), napisanej przez Eleanor Johnson, opublikowanej w 2000 roku przez Shire Publications Ltd.

*  *  *

Thimbles were not marked with sizes before 1890: there were simply large, women's, maids' or children's. From 1900 onwards sizes from 9 to 00 were marked, the higher number for the smallest thimbles.

From the book: 'Thimbles and Thimble Cases' written by Eleanor Johnson, published in 2000 by Shire Publications Ltd.

0 comments:

Post a Comment

Bardzo dziękuję, że do mnie zaglądasz i zostawiasz kilka słów od siebie.
It's nice to see you return and leave your comments.

Related Posts with Thumbnails
 
speedbloggertemplate.co.cc. Powered by Blogger.com